แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน

แ้ก้วน้ำเมลามีน
แก้วหูเมลามีน
แก้ว2หูเมลามีน
แก้วชงกาแฟเมลามีน
ถ้วยน้ำชาเมลามีน

จานตื้นเมลามีน
จานลึกเมลามีน
ชามเมลามีน
ชามเปลเมลามีน
ถ้วยแบ่งเมลามีน
ชามข้าวเมลามีน
ถ้วยน้ำจิ้มเมลามีน
ชุดอาหารว่างเมลามีน
จานเปลเมลามีน
เปลเหลี่ยมเมลามีน

ถาดเมลามีน
จานออเดิฟ
จานรองแก้วเมลามีน
ฝาิปิดแก้วเมลามีน
โถเครื่องปรุงเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีน
แก้วหูเมลามีน

ถ้วยดื่มน้ำเมลามีน2หู
ทัพพีเมลามีน
ช้อนเมลามีน
ตะเกียบเมลามีน
โถข้่าวเมลามีน
ถาดออร์เดิฟเมลามีน
ชุดกาแฟเมลามีน
ชุดอาหารเช้าเมลามีน

เมลามีนซุปเปอร์แวร์
เมลามีนฟลาเวอร์แวร์
เมลามีนยูนิก้า
เมลามีนแวร์

ถาดสุกี้เมลามีน
จานซูชิ
ถาดหลุมเมลามีน
ถาดคอนโดเมลามีีน
ภาชนะเมลามีนทรงญี่ปุ่น
เมลามีนแบบญี่ปุ่น
เ้บนโตะเมลามีน
เมลามีนEKTRA
เมลามีนหนาหนัก

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีน ขนาด 8 ออนซ์

รหัสสินค้า MW20A
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีน ขนาด 12 ออนซ์

รหัสสินค้า MW20C
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีน ขนาด 9 ออนซ์

รหัสสินค้า MW20D
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีนมีหูจับ ขนาด 7 ออนซ์

รหัสสินค้า MW34B
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วกาแฟเมลามีน ขนาด 8 ออนซ์ มีหูจับ

รหัสสินค้า MW34A
รายละเอียดสินค้า CLICK

 

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วกาแฟเมลามีน ขนาด 8 ออนซ์ มีหูจับ

รหัสสินค้า MWC73-13
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีน ขนาด 12 ออนซ์

รหัสสินค้า MW73-18
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีน ขนาด 14 ออนซ์

รหัสสินค้า MWC2352-3
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีน ขนาด 10 ออนซ์ มีีหูจับ

รหัสสินค้า MWC2392-3
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีน ขนาด 10 ออนซ์ มีหูจับ 2 ข้าง

รหัสสินค้า MWC2432-3.5
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีนมีหู ทรงกระบอก ขนาด 14 ออนซ์

รหัสสินค้า MWC2657-3.25
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีนทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 14 ออนซ์

รหัสสินค้า MWC2732-3.5
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีนทรง 8 เหลี่ยม ขนาด 17 ออนซ์

รหัสสินค้า MWC2733-3.5
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีนทรงกระบอก ขนาด 12 ออนซ์ มีหูจับ

รหัสสินค้า MWC320-3.5
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วกาแฟเมลามีน ขนาด 7ออนซ์ มีหูจับ

รหัสสินค้า MWC7001-3
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีนทรงกระบอก ขนาด 11ออนซ์

รหัสสินค้า MWC851-3
รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีน,แก้วมีหูเมลามีน,ถ้วยน้ำชาเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีนทรงกระบอก ขนาด 12 ออนซ์ มีหูจับ

รหัสสินค้า MWC852-3.5
รายละเอียดสินค้า CLICK

+++จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ+++

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email