แก้วน้ำเมลามีน,แก้วหูเมลามีน

   
   
   
   
   
   
 
 

จานตื้นเมลามีน
จานลึกเมลามีน
ชามเมลามีน
ชามเปลเมลามีน
ถ้วยแบ่งเมลามีน
ชามข้าวเมลามีน
ถ้วยน้ำจิ้มเมลามีน
ชุดอาหารว่างเมลามีน
จานเปลเมลามีน
เปลเหลี่ยมเมลามีน

ถาดเมลามีน
จานออเดิฟ
จานรองแก้วเมลามีน
ฝาิปิดแก้วเมลามีน
โถเครื่องปรุงเมลามีน
แก้วน้ำเมลามีน
แก้วหูเมลามีน

ถ้วยดื่มน้ำเมลามีน2หู
ทัพพีเมลามีน
ช้อนเมลามีน
ตะเกียบเมลามีน
โถข้่าวเมลามีน
ถาดออร์เดิฟเมลามีน
ชุดกาแฟเมลามีน
ชุดอาหารเช้าเมลามีน

เมลามีนซุปเปอร์แวร์
เมลามีนฟลาเวอร์แวร์
เมลามีนยูนิก้า
เมลามีนแวร์

ถาดสุกี้เมลามีน
จานซูชิ
ถาดหลุมเมลามีน
ถาดคอนโดเมลามีีน
ภาชนะเมลามีนทรงญี่ปุ่น
เมลามีนแบบญี่ปุ่น
เ้บนโตะเมลามีน
เมลามีนEKTRA
เมลามีนหนาหนัก

แก้วชุดอาหารว่างเมลามีน
เฉพาะตัวแก้วเมลามีน
มีทั้งเมลามีนเกรดA และเมลามีนเกรดB

รหัสสินค้า MWSC491-3

รหัสสินค้า MWC7001-3

รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำมีหูเมลามีนทรงสูงขนาด 14 ออนซ์
แก้วนมเมลามีนทรงสูง

รหัสสินค้า MWC2352-3

รายละเอียดสินค้า CLICK

แก้วน้ำเมลามีนทรงตรง ขนาด 9 ออนซ์
แก้วซ้อนได้

รหัสสินค้า MW20D

รายละเอียดสินค้่า CLICK

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email