ทดสอบคอนกรีต,แบบหล่อลูกปูนคอนกรีต,Slump Test

กล้องระดับกำลังขยาย24เท่า
กล้องระดับกำลังขยาย28เท่า

กล้องระดับกำลังขยาย30เท่า
ไม้สต๊าฟ
กล้องวัดมุมอิเลคโืทรนิค
กล้องวัดมุมธรรมดา
กล้องวัดมุมและระยะทาง
วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
วัดระยะด้วยแสงอินฟราเรด
วางแนวระดับด้วยแสงเลเซอร์
เทปวัดระยะทาง
ล้อวัดระยะทาง
เครื่องหาพิกัดGPS
อุปกรณ์เสริมGPS
ทดสอบคอนกรีต
ทดสอบดิน
เครื่องชั่งน้ำหนัก
ตู้อบความร้อน
ปริซึม
พิน-โพลขาวแดง
เครื่องหาระดับ
ลูกดิ่งสำรวจทองเหลือง
ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม
เข็มทิศ
กล้องส่องฉาก
เครื่องวัดระยะบนแผนที่
เครื่องวัดเนื้อที่และระยะบนแผนที่
เครื่องวัดความสูงของวัตถุ
ธงสี เทปสีสำรวจ

แบบหล่อลูกปูน
แบบหล่อคอนกรีต ชนิดทรงเหลี่ยม
ขนาด 15*15*15 ซม.
แบบหล่อคอนกรีต ชนิดทรงกระบอก
ขนาด 30*15*15 ซม.

รหัสสินค้า SUV-0001
รายละเอียดสินค้า CLICK


ชุดทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต
Slump Test,สลัมเทส

รหัสสินค้า SUV-0002
รายละเอียดสินค้า CLICK

ชุดทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลายผิว
Concrete Hammer Test

รหัสสินค้า SUV-0003
รายละเอียดสินค้า CLICK

ทดสอบคอนกรีต

รหัสสินค้า SUV-0009
รายละเอียดสินค้า CLICK

ทดสอบคอนกรีต

รหัสสินค้า SUV-0004
รายละเอียดสินค้า CLICK

+++จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ+++

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email