เครื่องมือแพทย์สแตนเลส,สุขภัณฑ์ผู้ป่วยในบ้าน,กระโถนคนป่วย

กระโถนคนป่วยสแตนเลส
กระโถนปัสสาวะคนป่วย
กระบอกฉี่สเตนเลสแบบตั้ง
กระโถนฉี่ปัสสาวะสแตนเลส
แบบนอน

โถฉี่คนป่วยชายหญิง
กระโถนคนป่วยพลาสติก
สุขภัณฑ์ผู้ป่วย
กระบอกฉี่คนป่วยพลาสติก
กระบอกปัสสาวะคอมฟอร์ด
กระบอกสวนทวานสเตนเลส
ภาชนะดีทอกซ์สเตนเลส
ตู้กล่องจดหมายสแตนเลส
กล่องเครื่องมือแพทย์
แก้วตวงยาสเตนเลส
เหยือกตวงมีสเกล
ตู้ยาสเตนเลส
วอล์คเกอร์สเตนเลส
Walker Stainless


 

กระโถนคนป่วยเด็ก สเตนเลส
หม้อนอนสแตนเลสเด็ก

รหัสสินค้า HOP-M040

รายละเอียดสินค้า CLICK


 

กระโถนคนป่วยผู้ใหญ่สเตนเลส
หม้อนอนสแตนเลสผู้่ใหญ่

รหัสสินค้า HOP-M023

รายละเอียดสินค้า CLICK

 

กระโถนคนป่วยแบบนอนสเตนเลส
หม้อนอนกระดูกสแตนเลส

รหัสสินค้า HOP-M037

รายละเอียดสินค้่า CLICK

กระโถนผู้ป่วยพลาสติกอย่างหนา
หม้อนอนกระดูกพลาสติก

รหัสสินค้า HOP-PL-001

รายละเีอียดสินค้า CLICK

กระบอกฉี่คนป่วยสแตนเลส
กระโถนฉี่สเตนเลสแบบตั้ง
กระโถนปัสสาวะชาย

รหัสสินค้า HOP-M035

รายละเอียดสินค้า CLICK


 

กระบอกฉี่คนป่วยสแตนเลส
กระโถนฉี่สเตนเลสแบบนอน
กระโถนปัสสาวะชาย