เครื่องมือแพทย์สแตนเลส,สุขภัณฑ์ผู้ป่วยในบ้าน,กระโถนคนป่วย

กระโถนคนป่วยสแตนเลส
กระโถนปัสสาวะคนป่วย
กระบอกฉี่สเตนเลสแบบตั้ง
กระโถนฉี่ปัสสาวะสแตนเลส
แบบนอน

โถฉี่คนป่วยชายหญิง
กระโถนคนป่วยพลาสติก
สุขภัณฑ์ผู้ป่วย
กระบอกฉี่คนป่วยพลาสติก
กระบอกปัสสาวะคอมฟอร์ด
กระบอกสวนทวานสเตนเลส
ภาชนะดีทอกซ์สเตนเลส
ตู้กล่องจดหมายสแตนเลส
กล่องเครื่องมือแพทย์
แก้วตวงยาสเตนเลส
เหยือกตวงมีสเกล
ตู้ยาสเตนเลส
วอล์คเกอร์สเตนเลส
Walker Stainless

ชิงช้าสแตนเลส

 

กระโถนคนป่วยเด็ก สเตนเลส
หม้อนอนสแตนเลสเด็ก

รหัสสินค้า HOP-M040

รายละเอียดสินค้า CLICK


 

กระโถนคนป่วยผู้ใหญ่สเตนเลส
หม้อนอนสแตนเลสผู้่ใหญ่

รหัสสินค้า HOP-M023

รายละเอียดสินค้า CLICK

 

กระโถนคนป่วยทรงใหม่แบบนอนสเตนเลส
หม้อนอนกระดูกสแตนเลสทรงใหม่

รหัสสินค้า HOP-M050

รายละเอียดสินค้า CLICK

 

กระโถนคนป่วยแบบนอนสเตนเลส
หม้อนอนกระดูกสแตนเลส

รหัสสินค้า HOP-M037

รายละเอียดสินค้่า CLICK

กระโถนผู้ป่วยพลาสติกอย่างหนา
หม้อนอนกระดูกพลาสติก

รหัสสินค้า HOP-PL-001

รายละเีอียดสินค้า CLICK

กระบอกฉี่คนป่วยสแตนเลส
กระโถนฉี่สเตนเลสแบบตั้ง
กระโถนปัสสาวะชาย

รหัสสินค้า HOP-M035

รายละเอียดสินค้า CLICK


 

กระบอกฉี่คนป่วยสแตนเลส
กระโถนฉี่สเตนเลสแบบนอน
กระโถนปัสสาวะชาย

รหัสสินค้า HOP-M051
CLICKรายละเอียดสินค้า

กระบอกฉี่ผู้ป่วยหญิงสแตนเลส
กระโถนฉี่คนป่วยหญิงสเตนเลส
กระโถนปัสสาวะผู้หญิง

รหัสสินค้า HOP-M052
CLICKรายละเอียดสินค้า

กระโถนปัสสาวะผู้ป่วยพลาสติกอย่างหนา
กระบอกปัสสาวะพลาสติก
คอมฟอร์ดปัสสาวะ
กระโถนฉี่พลาสติก

รหัสสินค้า HOP-PL-002

รายละเีอียดสินค้า CLICK

โวมิทโบว พร้อมฝาสแตนเลส

รหัสสินค้า HOP-M055

รายละเอียดสินค้า CLICK

กระบอกสวนสแตนเลส
กระบอกสวนในโรงพยาบาล
เหยือกสวนก้นทวานสแตนเลส
อุปกรณ์ดีทอกซ์

รหัสสินค้า HOP-M024

รายละเอียดสินค้า CLICK

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email