เข่งผลไม้,เข่งพลาสติก,เข่งหูเหล็ก,ตะกร้าใส่ผลไม้

เข่งพลาสติก
เข่งส้ม
เข่งหูเหล็ก
ลังทึบ
ลังโปร่ง
ตะกร้าใส่ผักผลไม้
เ่ข่งใส่ขยะ
ลังปลาทู
หลัวพลาสติก

 

เข่งผลไม้ 2 หู
เข่งพลาสติก
เข่งกลม
ใส่ผลไม้
ตระกร้าใส่ผักผลไม้
เข่งใส่ขยะ

รหัสสินค้า AGP-0001

รายละเอียดสินค้า CLICK

เข่ีงส้ม
เข่งผลไม้ซ้อนกันได้
เข่งผลไม้หูเหล็ก

รหัสสินค้า AGP-0002

รายละเอียดสินค้า CLICK

ลังปลาทู
ลังทึบ
ลังซ้อนกันได้
ขนาด 35*55*30ซม.

รหัสสินค้า AGP-0003

รายละเอียดสินค้า CLICK

ลังโปร่ง
ตะกร้าสี่เหลี่ยมสูง
ลังซ้อนกันได้
ขนาด 35*55*30ซม.

รหัสสินค้า AGP-0004

รายละเอียดสินค้า CLICK

+++จัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ+++

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email