ABOUT US

PYHOUSEWARE.com PYHOUSEWARESHOP.com
เป็นร้านเกี่ยวกับของใช้ในบ้าน โรงเรียน มหาวิทยาลัยโรงพยาบาล อบต. อบจ. เทศบาล หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม รีสอร์ท วัด

สินค้าเรามีให้เลือกมากมาย เครื่องครัว ถังขยะ แทงค์น้ำ อุปกรณ์จราจร พลาสติก สเตนเลส อลูมิเนียม เครื่องแก้ว โหลแก้ว ถังแช่ พานเงินพานทอง เซรามิก กระเบื้อง

 
 

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email