อุปกรณ์ทำอาหาร,Kitchen Equipment

ตะหลิว,ทัพพี,กระบวย,กระชอน

เขียง,ครก,ชามเครื่องปรุง,โถจีน

มีดสไลด์ผัก, ที่เสียบออเดอร์

ภาชนะสแตนเลส,อลูมิเนียม

กล่องอาหาร,กล่องอเนกประสงค์

เบ็ดเตล็ด

 

ตะหลิวยักษ์ด้ามสเตนเลส,ตะหลิวใหญ่
ตะหลิวสเตนเลสทั้งด้าม
เหมาะกับการกวนอาหาร

รหัสสินค้าMKA0005
รายละเอียดสินค้าCLICK

กระบวยยักษ์ด้ามสเตนเลส,กระบวยใหญ่
กระบวยสเตนเลสทั้งด้าม
กระบวยกวนอาหารสเตนเลส

รหัสสินค้าMKA0006
รายละเอียดสินค้าCLICK

พลั่วสเตนเลส
พลั่วพร้อมด้ามสเตนเลส

รหัสสินค้า KE-Shovel
รายละเอียดสินค้า CLICK

ตะหลิวยักษ์ด้ามไม้
ตะหลิวสเตนเลสใหญ่ด้ามไม้
ตะหลิวกวนอาหารขนาดใหญ่

รหัสสินค้าMKA0007
รายละเอียดสินค้าCLICK

ตะหลิวยักษ์ด้ามไม้
ตะหลิวสเตนเลสใหญ่ด้ามไม้

รหัสสินค้าMKA0008
รายละเอียดสินค้าCLICK

 

กระบวยยักษ์ด้ามไม้
กระบวยสเตนเลสใหญ่
กระบวยกวนอาหาร

รหัสสินค้าMKA0009
รายละเอียดสินค้าCLICK

 

กระบวยยักษ์ด้ามไม้
กระบวยสเตนเลสใหญ่ด้ามไม้
กระบวยกวนอาหารขนาดใหญ่

รหัสสินค้าMKA0010
รายละเอียดสินค้าCLICK

ตะหลิวใหญ่ด้ามไม้
ตะหลิวสเตนเลสด้ามไม้-ใหญ่

รหัสสินค้าMKA0011
รายละเอียดสินค้าCLICK

กระบวยสเตนเลสด้ามไม้
กระบวยตักอาหารสเตนเลสด้ามไม้

รหัสสินค้าMKA0012
รายละเอียดสินค้าCLICK

หัวตะหลิวเหล็ก ขนาด 7 นิ้ว
ตะหลิวเหล็กยักษ์ไม่มีด้าม

รหัสสินค้าMKA0013
รายละเอียดสินค้าCLICK

เซี้ยะสเตนเลสด้ามไม้
กระบวยผัดอาหารสเตนเลสด้ามไม้
กระบวยสเตนเลสด้ามไม้

รหัสสินค้าMKA0014
รายละเอียดสินค้าCLICK

ตะหลิวไม้,พายไม้,ตะหลิวไม้ไผ่
ไม้พาย,สเปทูล่าไม้,spatula
ตะหลิวไม้ใช้กับกระทะเทปล่อน

รหัสสินค้าMKA0015
รายละเอียดสินค้าCLICK

กระชอนสเตนเลส,กระชอนสเตนเลสอย่างดี
ขนาด 8,10,12,14,16,18,20 ซม.
ราคาเริ่มต้น 58 บาท

รหัสสินค้าMKA016
รายละเอียดสินค้าCLICK

เสื่อทำซูชิ,ไม้ไผ่ห่อซูชิ
เสื่อห่อซูชิ,ไม้ห่อซูชิ

รหัสสินค้าMKC0001
รายละเอียดสินค้าCLICK

+++สินค้าสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศ+++

   

PYHOUSEWARE.COM PYHOUSEWARESHOP.COM

ขอใบเสนอราคาิสินค้าที่ได้ email: pyhouseware@hotmail.com
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าสอบถามได้ทาง
โทรศัพท์ 054-417884, 086-1911766 fax 054-424099

หรือทาง
email:pyhouseware@hotmail.com
เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.
หน้าร้าน : วิธีการชำระเงิืน : ติดต่อเรา
+++ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Paypalไ้ด้แล้วนะครับ+++
เพียงแจ้งยอดพร้อม emailลูกค้า ใ้ห้กับทางห้าง
ทางห้างจะส่งใบเรียกเก็บไปทาง email